Winston-Salem, NC
Biuro Winston-salem
Zalety witryny
  • Położony w regionie Triady, jednym z 30 najlepszych obszarów metra w Stanach Zjednoczonych
  • Gospodarka oparta na obsłudze klienta - 40% siły roboczej w Piemoncie znajduje się w branży usługowej
  • 25 km od lotniska PTI
  • Konkurencyjne koszty pracy i obiektu, z możliwością rozbudowy
  • Doskonały dostęp do talentów (uniwersytety, uczelnie itp.)
  • Geograficznie dobrze usytuowane (pogoda, dostęp, infrastruktura itp.)


img1