img1
Kariera w pracy z klientem


Dlaczego alight?
img1
Certyfikowany jako Great Place to Work trzeci rok z rzędu.
img1
Uzyskał doskonały wynik w indeksie corporate equality 2020
img1
Alight został doceniony przez stronę internetową Flexjobs z ofertami pracy na liście 100 najlepszych firm z pracą zdalną.
img1
Alight uznany za najlepsze miejsce do pracy przez Parents@work
img1
Referencje współpracownika działu obsługi klienta
Benefity
Przegląd korzyści
Oferujemy kompleksowy pakiet świadczeń dla naszych pełnoetatowych kolegów, który obejmuje:
  • Świadczenia zdrowotne rozpoczynające się w pierwszym dniu zatrudnienia
  • Płatny czas wolny
  • Płatne urlopy
  • 401 tys. meczów korporacyjnych
rosnący
Rozwój kariery
Alight angażuje się w ciągły rozwój naszych kolegów. Żyjemy zgodnie z naszymi podstawowymi wartościami, wspierając kolegów w osiąganiu przełomowych wyników, rozwoju i wynosieniu ich kariery na wyższy poziom.
    


szukam ludzi
Ludzie mają znaczenie
  • Alight Cares
  • #beAlight tydzień
  • Mecz korporacyjny w sprawie darowizn na cele charytatywne
​​​​​​​​​​​​​​
  
​​​​​​​

osoba
Bądź prawdziwy
Integracja i różnorodność: W Alight wierzymy, że różnorodność powinna być widoczna, ceniona i podtrzymywana przez cały czas trwania organizacji.
Często zadawane pytania