img1
Kariera w benefitach
​​​​​​​
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.
img1
img1
home_hero_banner
Przegląd korzyści Oferujemy kompleksowy pakiet świadczeń dla naszych pełnoetatowych kolegów, który obejmuje:
  • Świadczenia zdrowotne rozpoczynające się w pierwszym dniu zatrudnienia
  • Płatny czas wolny
  • Płatne urlopy
  • 401 tys. meczów korporacyjnych
Kompas
Rozwój kariery Alight angażuje się w ciągły rozwój naszych kolegów. Żyjemy zgodnie z naszymi podstawowymi wartościami, wspierając kolegów w osiąganiu przełomowych wyników, rozwoju i wynosieniu ich kariery na wyższy poziom.
img1
Ludzie mają znaczenie
  • Alight Cares - nasz program, który pozwala śledzić godziny wolontariatu społeczności
  • Tydzień #BeAlight
  • Dopasowanie korporacyjne do darowizn na cele charytatywne
img1
Bądź prawdziwy W Alight wierzymy, że różnorodność powinna być widoczna, ceniona i podtrzymywana w całej organizacji. Akceptujemy różnorodność, unikalne pochodzenie i indywidualne perspektywy naszych pracowników, aby stworzyć integracyjne miejsce pracy.
Gail-cytat